Jakich cech powinniśmy szukać u pielęgniarki lub pielęgniarza?

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Jakich cech powinniśmy szukać w ...

Zawód pielęgniarki jest jednym z najważniejszych zawodów w ochronie zdrowia. Podstawową rolą pielęgniarek jest pomoc lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Jednak ich główne zadania obejmują nie tylko asystowanie lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia w prawie wszystkich procedurach (takich jak oceny i operacje), ale także monitorowanie pacjenta, zapewnienie opieki, a także odgrywanie ważnej roli w rozpowszechnianiu i promowaniu zdrowych praktyk. W tym sensie praca pielęgniarki jest jedną z najbardziej wymagających w obszarze zdrowia i jedną z najważniejszych, gdyż wraz z lekarzami tworzą podstawowy duet do zajmowania się każdym pacjentem.


Z drugiej strony pielęgniarstwo jest jednym z najbardziej pożądanych zawodów na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na każde 10 000 mieszkańców potrzeba około 23 lekarzy i pielęgniarek, aby zagwarantować optymalną służbę zdrowia na każdym terytorium. Ponadto, zgodnie z danymi przedstawionymi przez tę samą organizację, na świecie jest około 60 milionów pracowników służby zdrowia. W tym sensie zawód ten ma istotne znaczenie.

Na innej płaszczyźnie wiadomo, że pielęgniarki są narażone na duży stres i presję. Stały kontakt z pacjentami i ich rodzinami, oprócz ewentualności, które mogą się pojawić ze względu na charakter ich pracy, oznacza, że do ich skutecznego wykonywania wymagane są pewne umiejętności.

Poniżej przedstawiono główne cechy, które powinna posiadać każda pielęgniarka w swojej praktyce zawodowej:

 • Empatia

Ta wartość jest fundamentalna. Pielęgniarki muszą odczuwać empatię w odniesieniu do sytuacji pacjenta i w stosunku do jego bliskich, ponieważ jest to praca, w której musi być obecne współczucie i troska, aby złagodzić wszelkie okoliczności.

 • Umiejętności komunikacyjne

Chociaż jest to niezbędne dla wszystkich specjalistów, pielęgniarki muszą wiedzieć, jak dobrze się komunikować: mówić z empatią i oczywiście umieć słuchać zarówno pacjenta, jak i jego krewnych oraz oczywiście lekarzy, ponieważ to oni dają wytyczne.

 • Powołanie do służby

Bardzo trudno jest być pielęgniarką bez powołania do służby. Ideą tej cechy jest gotowość osoby do zaspokajania potrzeb innych. Pielęgniarki są nieustannie w służbie innym: pacjentom, ich bliskim, a przede wszystkim swoim współpracownikom.

 • Inteligencja emocjonalna

Każdy pracownik służby zdrowia musi posiadać inteligencję emocjonalną, aby móc poradzić sobie ze wszystkimi perypetiami, które pojawiają się w codziennej pracy, od problemów logistycznych po stres związany z kontaktem z pacjentami i ich bliskimi, zwłaszcza jeśli pacjent jest w poważnym stanie. Podobnie ważne jest, aby pielęgniarka nie przywiązywała się emocjonalnie do pacjenta ani nie dokonywała wartościowania jego stanu; czyli powinna przyjąć postawę empatyczną, ale jednocześnie być w stanie wypełniać swoje obowiązki bez popadania w stres, smutek i brak kontroli.

 • Dbałość o szczegóły

Ponieważ jedną z podstawowych funkcji pielęgniarki jest pomoc lekarzowi, ważne jest, aby zwracać uwagę na wszystkie instrukcje wydawane przez lekarza lub, alternatywnie, zwracać uwagę na kroki związane z każdym procesem. Ważna jest również dbałość o szczegóły, aby uniknąć błędów, które mogą wystąpić zarówno przy podawaniu dawek leku (na przykład), jak i przy pomocy w zabiegu.

 • Proaktywność i umiejętność rozwiązywania problemów

Pielęgniarki pracują w bardzo dynamicznym środowisku, które wymaga szybkiej reakcji i działania na ewentualności. W związku z tym, pielęgniarka musi działać proaktywnie, zanim dojdzie do zdarzenia lub alternatywnie, w razie potrzeby, rozwiązać sytuację kryzysową tak szybko i skutecznie, jak to możliwe. Zręczność umysłowa jest fundamentalna dla tej jakości.

 • Bezinteresowność

Bezinteresowność definiuje się jako dobrowolne wyrzeczenie się własnych pragnień, afektów lub interesów na rzecz innych. W tym sensie bezinteresowność jest jedną z najważniejszych cech dla wszystkich pielęgniarek, ponieważ muszą one mieć powołanie do służby innym i przedkładać potrzeby osób pozostających pod ich opieką nad swoje własne.

 • Wytrzymałość fizyczna

Wreszcie, co nie mniej ważne, pielęgniarki muszą być na nogach przez długie godziny i pokryć znaczną liczbę dyżurów. W tym sensie muszą być w stanie zarówno psychicznego, jak i fizycznego zdrowia, które pozwala im zmierzyć się z długimi dniami pracy bez większych komplikacji.

Oprócz tych cech wynika, że wszystkie pielęgniarki muszą być uczciwe, cierpliwe, pełne szacunku i przede wszystkim chętne do nauki, gdyż wiedza w tej dziedzinie jest stale aktualizowana.

Story Page