Rola terapeuty zajęciowego

Dla wielu osób zakres działania tego szczególnego rodzaju specjalisty jest niejasny, ponieważ terapia zajęciowa jest prawdopodobnie jedną z najbardziej nieznanych dyscyplin związanych z medycyną. Chociaż terapia zajęciowa ma duży wpływ na zdrowie i jakość życia, wiele osób, a nawet pracowników medycznych i ośrodków zdrowia, nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie ta dziedzina może przynieść w leczeniu.

 

W tym artykule dowiesz się, czym zajmuje się terapeuta zajęciowy i jakie są jego funkcje.

Kim jest terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy to interdyscyplinarny specjalista w dziedzinie opieki społeczno-zdrowotnej, który zajmuje się badaniem i leczeniem wszelkiego rodzaju ograniczeń funkcjonalnych lub niepełnosprawności, mając na celu poprawę lub optymalizację autonomii i jakości życia pacjenta poprzez bezpośrednie leczenie fizyczne.

Rola terapeuty zaję ciowego jest kluczowa w procesie rehabilitacji, ponieważ zajmując się codziennymi czynnościami i koordynując aspekty behawioralne, fizyczne i emocjonalne, terapeuta dąży do optymalizacji funkcjonalności każdego pacjenta.

 

Funkcje terapeuty zajęciowego

Aby zrozumieć funkcje terapeuty zajęciowego, należy wiedzieć, że terapia zajęciowa obejmuje zespół technik i metod, które stosowane w celach terapeutycznych umożliwiają zachowanie lub odzyskanie idealnego stanu zdrowia, przywrócenie ograniczonych funkcji organizmu oraz poprawę sprawności w wykonywaniu czynności codziennych lub instrumentalnych.

Według kliniki EPONA terapia zajęciowa jest definiowana jako "sztuka i nauka kierowania reakcjami człowieka na wybrane czynności w celu promowania i utrzymania zdrowia, zapobiegania niepełnosprawności, oceny zachowania oraz leczenia lub szkolenia pacjentów z dysfunkcjami fizycznymi lub psychospołecznymi".

Przed opisaniem funkcji terapeuty zajęciowego należy pamiętać, że jego głównym celem jest zawód wykonywany przez człowieka i jego rola w stanie zdrowia jednostki, niezależnie od wieku pacjenta. Aby osiągnąć ten cel, terapeuta zajęciowy ocenia zespół czynników fizycznych, psychologicznych i społecznych, które zmieniają możliwości danej osoby i ograniczają jej udział w czynnościach codziennych lub związanych z pracą. W ten sposób dąży się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • Zapobieganie niepełnosprawności.

 • Promowanie jakości życia i zdrowia.

 • Poprawa poziomu funkcjonowania pacjentów ograniczonego przez uraz, problem fizyczny lub psychiczny, dysfunkcje lub zmiany w rozwoju uczenia się.

Cele terapeutyczne osiąga się poprzez stosowanie technik i działań opracowanych specjalnie w celu:

 • Złagodzenie lub powstrzymanie dolegliwości.

 • Optymalizacja wydolności funkcjonalnej pacjentów.

 • Ułatwianie uczenia się umiejętności i funkcji, które pomagają lub uzupełniają adaptację osoby badanej do środowiska, zarówno fizycznego, rodzinnego, społecznego, jak i zawodowego.

 • Promowanie i utrzymywanie zdrowia.

Ale na czym polega praca terapeuty zajęciowego? W tym szerokim sensie funkcje terapeuty są określane przez te specyficzne cechy:

 • Ocenić i oszacować możliwości fizyczne osoby, jak również jej ograniczenia.

 • Tworzenie specyficznych i funkcjonalnych metod leczenia zgodnie z indywidualnymi celami pacjentów, które są zgodne z ich możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami.

 • Tylko w razie potrzeby należyreedukować pacjentów w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, takich jak jedzenie, korzystanie ze środków transportu publicznego, higiena itp.

 • Oceniać, projektować i zalecać skuteczne metody szkolenia w zakresie stosowania protez i urządzeń wspomagających.

 • Dostosowanie środowiska pracy lub życia codziennego w celu usunięcia barier fizycznych i/lub społecznych, które utrudniają ludziom wykonywanie ich zawodów.

 • Doradzanie pacjentom w zakresie wykorzystania czasu wolnego i rekreacji.

 • Wspieranie firm lub przedsiębiorstw, a także dynamiki rodzin lub grup w celu poprawy warunków zatrudnienia i możliwości integracji wszystkich rodzajów pracowników lub członków.

 • Współpracować z instytucjami publicznymi i/lub prywatnymi w zakresie opracowywania programów mających na celu promocję zdrowia i udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych lub pełnosprawnych.

Terapeuta zajęciowy jest profesjonalistą, który uczy, wychowuje i promuje pozytywne i kompetentne zachowania, które poprawiają funkcjonowanie ludzi w ich codziennym życiu , zwłaszcza tych, którzy doświadczają deficytów w zakresie sprawności fizycznej lub psychospołecznej. W tym sensie ich wiedza ma fundamentalne znaczenie w dziedzinie zdrowia i jest strategiczna dla każdego holistycznego ośrodka zdrowia, który dąży do ogólnego dobrostanu we wszystkich transcendentnych aspektach życia.

Story Page