Jak obliczyć marżę zysku

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro
  3. Jak obliczyć marżę zysku

Jeśli rozpoczynasz nowy biznes i nie jesteś wyspecjalizowanym handlowcem ani ekspertem w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawdopodobnie nie znasz pojęcia marży zysku . Cóż, nie ma się czym martwić, w tym artykule dowiesz się i nauczysz jak obliczyć marżę zysku swojej firmy .

Marża zysku to wskaźnik, który pozwala poznać rentowność firmy. Formalnie można ją rozumieć jako wielkość różnicy między ceną, po której produkt jest sprzedawany, a zespołem kosztów niezbędnych do jego komercjalizacji.

W uproszczeniu jest to zysk uzyskany ze sprzedaży produktu lub świadczenia usługi, a wyróżnia się co najmniej dwa rodzaje: marżę zysku brutto i marżę zysku netto . Poniżej wyjaśniamy więcej na ich temat.

Marża zysku brutto

Ten pierwszy rodzaj marży obliczany jest poprzez uwzględnienie bezpośrednich lub pośrednich kosztów produkcji Twojego produktu. W przypadku, gdy Twoja firma świadczy usługę, marża ta będzie wynikiem zapłaty za wykonanie tego zadania po odjęciu wszystkich kosztów niezbędnych do jego realizacji.

Marża zysku netto

Marża zysku netto jest obliczana poprzez uwzględnienie kosztów wytworzenia twojego produktu lub kosztów wykonania pożyczki twoich usług, plus wszelkie podatki i inne koszty. Będzie to rzeczywista marża zysku Twojej firmy. Przy obliczaniu tego typu marży zysku, oprócz kosztów produkcji, bierze się pod uwagę również wydatki takie jak czynsz za powierzchnię użytkową, media takie jak prąd i woda oraz długi takie jak pożyczki osobiste lub bankowe.

Jak obliczyć marżę zysku brutto?

Wzór na obliczenie marży zysku brutto to:

Marża brutto= (Zysk brutto/ Sprzedaż netto) x 100

gdzie

Zysk brutto= Sprzedaż ogółem - Koszty ogółem

Załóżmy, że Twoja firma wygenerowała zysk brutto w wysokości 522 000 USD oraz sprzedaż netto lub dochód operacyjny w wysokości 1 800 000 USD. Wtedy Twoja marża zysku brutto wyniesie:

Mgn BU= (522.000/ 1.800.000)x 100= 0,29 x100= 29%.

Marża zysku brutto Twojej firmy wynosi 29%, co oznacza, że sprzedaż Twojej firmy wygenerowała 29% marży zysku brutto. Czyli na każdego sprzedanego dolara przypadało 29 centów zysku brutto.

Jak obliczyć marżę zysku netto?

Jest to wskaźnik, który pozwala nam obliczyć, ile z naszej całkowitej sprzedaży kończy się zyskiem netto.

Wzór na obliczenie marży zysku brutto to:

Marża netto= (Zysk netto/ Sprzedaż netto) x 100

gdzie

Zysk netto= Zysk brutto - pozostałe koszty

Załóżmy teraz, że Twoja firma wygenerowała zysk netto w wysokości 260 000 USD oraz sprzedaż netto lub dochód operacyjny w wysokości 1 900 000 USD. Wtedy Twoja marża zysku netto wyniesie:

Mgn NE= (260 000/ 1 900 000)x 100= 0,136 x100= 13,6%.

Marża zysku netto Twojej firmy wynosi 13,6% sprzedaży netto. Oznacza to, że na każdego sprzedanego dolara przypadało 13,6 centa zysku netto.

Dlaczego kalkulacja marży zysku jest ważna?

Znajomość marży zysku jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala zrozumieć, jak działa strategia biznesowa, a także jaki procent zysku generuje, dzięki czemu można zobaczyć, jak bardzo jest ona opłacalna. Informacje te są niezwykle ważne, jeśli chodzi o pobudzenie działalności lub, w razie potrzeby, jej finansowe uzdrowienie, jeśli wskaźniki nie są najkorzystniejsze.

Marża zysku jest istotną informacją do generowania analiz statystycznych i porównawczych, które pozwalają poznać ewolucję firmy w czasie, a tym samym być w stanie lepiej pozycjonować ją na rynku, skuteczniej kontrolować wydatki i koszty, a także być w stanie zaplanować strategie zwiększające zyski.

Powiązane artykuły:

  1. Dlaczego nie powinieneś prowadzić inwentaryzacji w Excelu?
  2. Porady dotyczące zarządzania kontami firmowymi
  3. 5 najlepszych praktyk dla lepszego zarządzania klientami
  4. 11 zasad kontroli zarządczej

Story Page